Forståelse av CO2 oppløsning i olje ved konveksjon-drevet miksing og fukting endring (UNCOVER)

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Reservoir Simulation) periode: 01.01.17 - 31.12.20

Om prosjektet

Prosjekteier: International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Prosjektleder: Research Director Ying Guo, IRIS , EOR

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd


Det er velkjent at CO2 oppløst i vann vil øke vanntettheten, for derved å føre til konvektiv strømning på grunn av tetthetsforskjellen. Konvektiv strømning kan igjen akselerere CO2 oppløsning i vann ved CO2-vann kontaktflate. Denne prosessen kan bidra til større CO2 lagrings potensiale ved akselerert CO2 oppløsning. Prosjektet «Forståelse av CO2 oppløsning i olje ved konveksjon-drevet miksing og fukting endring (UNCOVER)" vil bidra til ytterligere forståelse av den fysiske prosessen av konvektiv strømning i et oljereservoar ved bruk av CO2 til økt oljeutvinning (EOR). Prosjektet innbefatter en rekke laboratorieforsøk hvor CO2 vil blande seg med både olje (eller igjenværende olje) og vann i reservoarbergarten gjennom konvektiv strømning. En viktig effekt som skal inkluderes i eksperimentene er endring a bergartens fuktegenskap på grunn av CO2 oppløsning, som foregår sammen med konvektiv strømning. De planlagte eksperimentene vil bli utført med stor-skala (~30x50 cm2) 2D gjennomsiktig modell for å observere "fingerlignende" konvektiv strømning, og kjerne flømming på reelle porøse steinprøver av stor dimensjon (~10 cm i diameter og 30 cm i lengde) . Disse forsøk kan bidra til å visualisere og forstå den fysiske prosessen, og for å kvantifisere EOR potensialet på grunn konvektiv strømning. Videre vil de eksperimentelle data brukes til å forbedre eksisterende og nye matematiske modeller og simuleringsverktøy for storskala prediksjon av CO2-EOR effekt for olje felt.

cp: 2019-12-04 11:15:52