Kalibrering av datamodeller mot repeterte seismiske data

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Reservoir Simulation) periode: 01.01.15 - 31.12.18

Om prosjektet

I dag er produksjonen fra mange oljefelt på norsk kontinentalsokkel (NKS) avtagende og feltene er planlagt å bli forlatt. Oljedirektoratet (OD) anslår at mer enn halvparten av oljen som lå i disse feltene ved funntidspunktet vil bli liggende igjen når feltene blir forlatt, med mindre teknologi for å utvinne oljen blir forbedret. En del av denne olje som vil bli liggende igjen er mobil, men oljen er fanget i en del av reservoaret som er isolert fra brønner ved naturlige barrierer. Repeterte seismiske undersøkelser, der lydbølger sendes fra overflaten til reservoaret og reflekteres tilbake, er i stand til å gi nyttig informasjon om endringer i reservoaregenskaper i regioner som ellers er utilgjengelige for målinger. Å trekke ut så mye nyttig informasjon som mulig om reservoaroppførsel fra gjentatte seismiske undersøkelser er et hovedmål for dette prosjektet.

Beslutninger om hvordan best å produsere olje fra et reservoar (hvor en skal bore brønner, hvor en skal injisere vann, hvor mye vann en skal injisere) er vanligvis basert på datamodeller av reservoaret. For å oppnå optimale valg, er det nødvendig at datamodeller av reservoarene kalibreres mot observerte seismiske data. Modellene bør også være i stand til å forutsi reservoaroppførsel i fremtiden, når forholdene har endret seg eller når nye brønner er boret. I dette prosjektet vil vi utvikle teknologi for forbedret kalibrering av datamodeller slik at modellene gir bedre beslutningsstøtte for å hente ut mer olje.

more information...

Personer

cp: 2019-12-04 11:15:59