Korpuskel

Prosjekt Avdeling: Uni Research Computing (gruppe: Gruppe for språk og språkteknologi)

Om prosjektet

Korpuskel er et nytt fleksibelt web-basert korpussystem for annoterte korpus. På grunn av sin støtte for rikt annotert tekst, for annotering, og for multimedia er Korpuskel i bruk i en rekke korpusbyggings- og forskningsprosjekter ved UiB og andre steder. Korpuskel er også en hovedkomponent i CLARINO-infrastrukturen ved UiB.

Projektets hjemmeside: http://clarino.uib.no/korpuskel

Et utvalg av korpus i Korpuskel:

Norsk Aviskorpus: Et korpus på 1,4 milliarder ord med artikler fra 24 norske aviser

ICAME: The International Computer Archive of Modern and Medieval English

NTAP: The Networks of Texts and People blog corpus

Talebanken: Et norsk multimedialt dialektkorpus med transkribert tale

ASK: At annotert annenspråkskorpus

Georgisk nasjonalkorpus: Et diakront georgisk korpus under oppbygging

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

cp: 2019-12-04 11:15:24