NTAP: Networks of Texts and People

Prosjekt Avdeling: Uni Research Computing (gruppe: Gruppe for språk og språkteknologi)

Om prosjektet

I NTAP-prosjektet blir det utviklet metoder og verktøy for å identifisere, analysere og visualisere hvordan informasjon, meninger og holdninger sprer seg gjennom sosiale medier. Vi kombinerer teknikker fra komputasjonell lingvistikk, nettverksanalyse og informasjonsvisualisering, som står i et synergetisk forhold til samfunnsvitenskapelige teorier og modeller for hvordan informasjon spres og oppfattes. Prosjektet er et samarbeid med Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og flere internasjonale partnere. Se www.ntap.no for mer informasjon.

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:16:46