X-WiWa DTU

Prosjekt Avdeling: Uni Research Computing (gruppe: Environmental Flow Group)

Om prosjektet

Ekstreme vind- og bølgeforhold for offshoreturbiner: Kobling av atmosfære- og bølgemodell for design og operasjoner i kystområder

Deltakende institusjoner:

  • Danmarks tekniske universitet - DTU avdeling for vindenergi  (Prosjektledelse)
  • DHI vann og miljø
  • Uni Research Computing

Prosjektets hovedformål er å gjøre det mulig å beregne mer nøyaktige vind- og bølgeforhold under stormsituasjoner.  Dette oppnås ved å utvikle et nytt modellsystem som kobler sammen de mest avanserte atmosfære-, bølge- og havmodellene.  Dette vil forbedre designgrunnlaget for vindmøller, forbedre sikkerheten til marine operasjoner, og tillate mer konstnadseffektiv vedlikehold av havvindmølleparker.

Forskningen rettes mot undersøkelsen av modellkoblingstrategier og parameteriseringen av marine atmosfære- og oseaniske grensesjikt. Atmosfæremodellen er mesoskalamodellen Weather Research and Forecasting (WRF), også dens modus Large Eddy Simulation - simulering av hvirvler i storskala, WRF-LES.  Bølgemodellen er MIKE 21 SW-modell fra DHI, og havmodellen er DHI MIKE 3.

Dette nære samarbeidet mellom DTU, DHI og Uni Research, samler forskningsekspertisen i atmosfære-, bølge- og havmodellring og modellkobling, som anvendes mot vindkraft og bølgebelastning på offshorekonstruksjoner.  Forventede resultater omfatter et koblet varslingssystem under forhold med sterk vind og høye bølger, nye koblingsteknikker, forbedret kartlegging av ekstreme vind- og bølgeforhold i kystområder, og bedre kunnskap om hvordan kystnære bølger påvirker vindprofilen.

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:15:22