Sanntids energi overvåking

Prosjekt Avdeling: Uni Research Computing (gruppe: Senter for Big Data Analyse) periode: 01.12.15 - 31.01.16

Om prosjektet

Prosjektet undersøker muligheter for styring av kraftnett i sanntid. Energiforbruk av private boliger blir overvåket, aggregert og gjennomførbarheten av kraft prognose og kraft balansering (demand response) er undersøkt. Prosjektet gjennomfører en proof-of-concept med hjelp av stor data teknologi.

Prosjekt partner: Agder Energi


 

cp: 2019-10-20 10:16:43