CATS stressteori

Stress, helse og rehabilitering [Uni Research Helse]

Kognitiv aktiveringsteori om stress (CATS) viser hvordan vi basert på det vi tidligere har lært, opplever utfordringer forskjellig. Derfor reagerer vi også ulikt. Forventninger til om vi klarer å løse utfordringene med et godt resultat, er med å bestemme om vi får helseplager av utfordringene.

Her følger en oversikt over artikler om CATS og artikler som bruker teorien. CATS er utviklet av Holger Ursin og Hege R. Eriksen

CATS generelt

Ursin, H., Eriksen, H.R. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocriniology, 29: 567-592.

Ursin, H. (2009) CATS in Shorts - kunnskapsoppsummering.

CATS og arbeid

Meurs, J.A, Perrewé, P.L. (2011) Cognitive activation Theory of Stress: An Integrative Theoretical Approach to Work Stress Jorunal of Management, 37: 1043

Reme, Silje Endresen; Tveito, Torill Helene; Chalder, Trudie; Bjørkkjær, Tormod; Indahl, Aage; Brox, Jens Ivar; Fors, Egil; Hagen, Eli Molde; Eriksen, Hege R. (2011) Protocol for the Cognitive Interventions and Nutritional Supplements (CINS) trial: A randomized controlled multicenter trial of a brief intervention (BI) versus a BI plus cognitive behavioral treatment (CBT) versus nutritional supplements for patients with long-lasting muscle and back pain BMC Musculoskeletal Disorders, E-pub, 2011 

Eriksen, H.R., Ihlebæk, C., Mikkelsen, A., Grønningsæter, H., Sandal, G.M., and Ursin, H. (2002) Improving subjective health at the work site: a randomized controlled trial of stress management training, physical exercise and an integrated health program.  Occupational Medicine, 52: 383-391.

Kristenson, M., Eriksen, H.R., Sluiter, J.K., Starke, D., and Ursin, H. (2004) Psychobiological mechanisms of socioeconomic differences in health. Social Science & Medicine, 58: 1511-1522.

Eriksen, H.R. and Ursin, H. (2004) Subjective health complaints, sensitization, and sustained cognitive activation (stress). Journal of Psychosomatic Research, 56:  445-448.

Svensen, E., Arnetz, B.B., Ursin, H., and Eriksen, H.R. (2007) Health complaints and satisfied with the job? A cross-sectional study on work environment, job satisfaction and subjective health complaints. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 49:568-573.

CATS i sykepleie

Harris, A., Ursin, H. (2012) Stress og mestring i et helsefremmende perspektiv. I: Gammervik, Å, Larsen, T (red.). Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis, Fagbokforlaget, 159-171

Sammendrag

helsefremmende sykepleieKapitelet gjør rede for kognitiv aktiveringsteori om stress (CATS) og beskriver hvordan ulike former for belastning henger sammen både med positive helseutfall og sykdom. Kapitlet beskriver hvordan CATS teorien får praktiske konsekvenser for møtet mellom sykepleier og pasient.

Teorien tar utgangspunkt i generell læringsteori og kognitive prosesser. Utfallet av en vanskelig situasjon avhenger av forventning. Hva betyr denne situasjonen, hvilke erfaringer har individet fra før? Hvis individet har en positiv forventning til utfall av situasjonen (mestring), vil belastningen bare resultere i en kortvarig fasisk fysisk og psykisk aktivering. Dette er nødvendig for å håndtere utfordringen, er ikke skadelig og gir en positiv treningseffekt.

Dersom individet ikke synes at det er noen sammenheng mellom det hun/han gjør og det som skjer (hjelpeløshet) eller synes at alt går galt (håpløshet) fører det til en tonisk aktivering som kan være negativ for helsen. I møte med pasienter må sykepleier ta utgangspunkt i at pasienter reagerer forskjellig fordi de har ulik forventning til situasjonen, basert på egen tidligere erfaring. For at pasienten skal kunne utvikle mestring må sykepleier legge til rette for at pasienten kan oppleve styring og kontroll i situasjonen. Dette krever at pasienten opplever brukermedvirkning, forutsigbarhet og støtte.

CATS i idrett

Jonsdottir, I.H., Ursin, H. (2008) Stress. I: Aktivitetshåndboken : fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Helsedirektoratet, 602-609

Eriksen, H.R., Murison, R., Pensgaard, A.M., Ursin H. (2005) Cognitive activation theory of stress (CATS): From fish brains to the Olympics, 30: 933-938


Dansk arbeidslivskampanje basert på CATS-teorien

Videncenter for Arbejdsmiljø i Danmark startet i 2009 en nasjonal kampanje som skal hjelpe offentlige arbeidsplasser med å forebygge stress og fremme trivsel på arbeidet. Kampanjen  «Fra stress til trivsel» er basert på CATS-teorien. På kampanjenes hjemmeside finner en informasjon om stress, stresshåndtering og konkrete råd for å øke trivselen og håndtere stress på arbeidsplassen.
Kampanjen fra Stress til trivsel

cp: 2019-12-04 11:16:54