Autisme - musikkterapi for barn med ASD (TIME-A)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) periode: 27.04.12 - 31.12.16

Om prosjektet

Studien er en del av TIME-A, en internasjonal studie som undersøker hvordan musikkterapi virker på barn med autisme. I Norge vil TIME-A prosjektet foregå i Bergen og omegn i samarbeid med:

  • Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland universitetssykehus
  • Pedagogiske fagsentre, Bergen kommune, Byrådsavd. for barnehage og skole
  • Bergen kulturskole 

Prosjektansvarlig institusjon: Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, Uni Research Helse.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2017-07-24 18:16:58