En meta-analyse av effekten av musikkterapi ved psykiske lidelser

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) periode: 01.01.04 - 31.12.08

Om prosjektet

Denne prosjektbeskrivelsen er bare tilgjengelig på engelsk.