Sustaining Teachers and Learners with the Arts (STALWARTS) - Relational Health in European Schools

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking)

Om prosjektet

Målet for STALWART er, med musikkterapi som utgangspunkt, å fremme relasjonell helse i skolen, først og fremst for å forebygge frafall. Prosjektet henter sitt verdimessige grunnlag fra barnekonvensjonen, i første rekke fra artiklene som inkluderer beskyttelse og deltakelse.

Prosjektet skal resultere i en modul/kurspakke som planlegges, gjennomføres og evalueres i løpet av prosjektperioden. Lærere og elever fra samarbeidende skoler inviteres til å forme innholdet i kurspakkene.  Hyssingen produksjonsskole i Bergen er en av samarbeidsskolene i prosjektet.  

Kurspakken skal tilbys som etter- eller videreutdanning ved universiteter og høyskoler.

STALWART er et EU-finansiert skoleprosjekt. Leslie Bunt fra University of West England er initiativtaker og prosjektkoordinator. Fem ulike universitet er med, i Bristol, Bergen, Bologna, Porto og Tallinn.

GAMUT ble spurt om å være partner i prosjektet på grunn av ansattes kunnskaper om sammenhenger mellom musikkterapi, menneskerettigheter og psykisk helse. Prosjektet er forankret ved Uni Research Helse.

Fra GAMUT deltar:

  • Viggo Krüger
  • Brynjulf Stige
cp: 2019-12-04 11:15:45