Erfaringer med håndtering av trusler og vold i legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 02.08.12

Prosjektresultater

Første artikkel, publisert i 2015:

Organisatoriske forhold i legevakt som er viktige for å håndtere trusler og vold er muligheten til å

  • redusere risikoen med å jobbe alene
  • være forberedt
  • løse misforholdet mellom pasientforventninger og tilbudet fra legevakten
  • få støtte fra ledelse etter hendelser

Studien avdekker mulige organisatoriske strategier som kan øke tryggheten hos legevaktpersonell som er utsatt for trusler og vold.

 

Andre artikkel, publisert i 2016:

Ved fokus på interaksjon mellom pasient og helsepersonell, ble aggressive situasjoner beskrevet der

  • behov ikke blir møtt
  • undersøkelsen er ufrivillig
  • berøring er uønsket

Aggresjon kan forstås som resultat av pasientens kamp om anerkjennelse. Å gi den andre anerkjennelse innebærer å ta den andre på alvor, lytte og forstå. Økt bevissthet om interaksjon med pasienten kan bedre håndtering av aggressive situasjoner.

Link til artiklene finnes nederst på siden.

Om prosjektet

Arbeid på legevakt medfører økt risiko for å oppleve trusler og vold fra pasienter eller andre som oppsøker helsehjelp.

Kunnskap om hvordan helsepersonell håndterer trusler og vold i arbeid på legevakt kan gi bedre grunnlag for å anbefale og iverksette forebyggende og oppfølgende tiltak på legevaktene. Dette kan være med å skape en tryggere arbeidsplass for de som jobber på legevakt.

Mål med prosjektet er å:

  1. utforske legevaktpersonells erfaringer med trusler og vold fra pasienter/besøkende, og
  2. undersøke hva legevaktpersonell opplever som viktig for å øke trygghet, redusere antall episoder og alvorlige konsekvenser i arbeidssituasjonen.

Vi gjennomførte fokusgrupper med 37 leger og sykepleiere på legevakt i 2012 og 2013. To artikler er publisert og den tredje er under arbeid.

Prosjektet er finansiert av Nklm.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:16:19