EurOOHnet - bedring av legevakttjenester i Europa

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 11.06.12

Om prosjektet

I samarbeid med forskningsmiljø i elleve andre land som inngår i EurOOHnet, har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin deltatt i et prosjekt som fokuserer på organisering av legevakttjenesten. En diskuterer i hvilken grad ulik organisering kan tenkes å påvirke allmennlegers deltakelse på legevakt, og hvilke modeller som kan sikre en tilfredsstillende tilgjengelighet for pasientene.

Sentrale legevaktmedisinmiljø i deltagerlandene har svart på et web-basert skjema som belyser ulike problemstillinger relatert til organisering av tjenesten.

Department of General Practice and Health Services Research ved  University of Heidelberg koordinerer dette prosjektet og holder for tiden på å bearbeide innsamlede data. En tar sikte på publikasjon i løpet av 2014.

Gunnar Tschudi Bondevik er leder for den norske delen av prosjektet, som blir finansiert av Nklm.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:16:34