EurOOHnet - cystitt på legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.06.10

Prosjektresultater

Prosjektet undersøkte etterlevelse av retningslinjer for diagnose og behandling av ukomplisert urinveisinfeksjon på legevakt i fire europeiske land. En kartla valg av antibiotika, dose og varighet av behandling. Etterlevelse av de nasjonale retningslinjene varierte fra 22–73 % i deltakerlandene.

Om prosjektet

Studien er et samarbeid mellom elleve europeiske land som skal sammenligne nasjonale, faglige retningslinjer for diagnostisering og behandling av akutt ukomplisert cystitt, samt kartlegge etterlevelse av retningslinjene i de enkelte land. Artikkel fra studien ventes i 2014.

Prosjektleder for hovedstudien er Roy Remmen fra Belgia. Elisabeth Holm Hansen (tidl. Nklm) er prosjektleder for den norske delen i samarbeid med Gunnar Tschudi Bondevik (Nklm).

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:15:49