Forebygging av vold mot legevaktpersonell

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.12.11 - 31.12.13

Prosjektresultater

Her er noen hovedfunn fra studien:

  • Det er stor variasjon i iverksatte sikkerhetstiltak ved norske legevakter.
  • 70 % av legevaktene har en person alene på vakt hele eller deler av døgnet.
  • Under halvparten av legevaktene har systematisk opplæring i voldshåndtering.

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet var å kartlegge hva legevaktene i Norge har av tiltak for å forebygge vold mot legevaktpersonell. Det ble samlet inn data fra alle norske legevakter om tiltak i forbindelse med datainnsamlingen til Nasjonalt legevaktregister i 2012.

Resultatene fra undersøkelsen er presentert på nasjonale og internasjonale konferanser og publisert i nasjonalt og internasjonalt tidsskrift. Resultatene kan danne grunnlag for å vurdere hva som trengs for å skape tryggere arbeidsplasser i legevakt.

Prosjektet ble finansiert av Nklm.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler