Nasjonal veileder for legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin)

Om prosjektet

Nasjonalt kompetansesenter for legevakt har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide et forslag til nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentraler. Veilederen skal dekke det kommunale ansvaret innenfor akuttmedisinforskriften, men skal også ha tema som omhandler legevakt og legevaktsentral.

Målet for arbeidet er å utvikle en veileder for legevakt som skal bidra til følgende:

* Befolkningen er trygg på at tjenesten er tilstrekkelig bemannet og utstyrt til å kunne diagnostisere, behandle og observere ved akutt sykdom og ulykke.

* Befolkningen har tilgang til forsvarlige akuttmedisinske tjenester gjennom hele døgnet i henhold til kravene i akuttmedisinforskriften.

* Personalet i legevakt oppfyller kravene til kompetanse.

* Operatører i legevaktsentralene har nødvendig kompetanse til å håndtere ordningen på en forsvarlig måte.

* Operatør i legevaktsentralene svarer på telefoner med en responstid som tilfredsstiller kravet i Akuttmedisinforskriften.

* Legevakt kan rykke ut med nødvendig utstyr og kompetanse ved behov.

* En enhetlig kompetanseutvikling.

* Forslag om prioritering av pasienter og vurdering av hastegrad i legevakt

* Veiledning for ledelse av legevakt når det gjelder organisering, utstyr og kompetanse.

* Bedre samhandling og trening innenfor den prehospitale akuttmedisinske kjede.

 

Prosjektet startet i august 2017, og forslaget til Nasjonal veileder for legevakt skal være klar 1. september 2018.

Prosjektleder er Jens Leirvåg. Prosjektmedarbeidere er Arngeir Berge, Tone Morken, Ingrid Hjulstad Johansen, Ingrid Keilegavlen Rebnord, Siri-Linn Schmidt Fotland, Steinar Hunskår, Vivian Midtbø, Erik Zakariassen, Sahar Pahlavanyali, Elisabeth Holm Hansen, Sverre Rørtveit, Jesper Blinkenberg, Svein Zander Bratland, Grethe Johnsen og Guttorm Raknes.

 

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:16:31