RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Utdanning og kunnskapsbasert praksis

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Gruppen arbeider med utvikling og gjennomføring av utdanninger, kursrekker, seminarer og nettverksarbeid med mål om kompetanseheving som fremmer kunnskapsbasert praksis i alle tjenester med fokus på barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vi arbeider også med implementering av Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd og De Utrolige Årene.

Vi samarbeider med andre tjenestene, kunnskaps- og kompetansesentre, Høgskoler og Universitet om utvikling og gjennomføring av aktivitetene.

Se våre etter- og videreutdanninger
Kontaktperson: Eva Schaathun

Se våre kurs og konferanser
Kontaktperson: Monica Berge


Tjenestestøtte:

De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie med utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har som hovedmål å redusere eksisterende mobbeproblemer og å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle.
 RKBU Vest skal gjennom videreutdanninger, kursrekker, implementerings- og nettverksarbeid gi fagansatte i tjenestene økt kompetanse i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. 

Mål for undervisningsvirksomheten ved RKBU Vest:

  • tilby tjenestene utdanninger, kurs og seminarer av god kvalitet
  • øke bruken av forskningbaserte tiltak og metoder i tjenestene
  • inkludere barns, unges og familiers brukerkunnskap
  • stimulere til at forskning inngår i eller kan bidra til å videreutvikle utdanninger
  • øke samarbeidet mellom og koordineringen av tjenester for barn og unge
cp: 2019-12-04 11:17:28