iComPAss - inquire competence for better practice and assessment

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Teknologi for praksis) periode: 01.11.15 - 31.10.18

Om prosjektet

Ved enkelte arbeidsplasser foregår en kontinuerlig prosess med videreutdanning, kursing, sertifisering og resertifisering.

Dette arbeidet pågår både for å øke arbeidstakers og dermed bedriftens samlede kompetanse og for å kunne tette hull og mangler i forhold til nødvendige regler, krav og mål.

Prosjektet «iComPAss - inquire competence for better practice and assessment» undersøker datastøttet beslutningstaking ved å se på hvordan digitale verktøy, som tar i bruk kompetansemodellering, læringsanalyse og visualisering, kan hjelpe til ved beslutninger om opplæringsbehov, strategisk ledelse, mulighet til å vurdere og identifisere kompetanse, identifisering av nødvendig opplæring og kompetanseutvikling før behovet for økt kompetanse blir problematisk og utfordringene blir for store.

Sentrale spørsmål som prosjektet vil svare på er:

  • Hvilke konsekvenser kan slike verktøy få for praksis og opplæring ved et brannvesen eller i videreutdanning av helseledere?
  • Kan de foreslåtte verktøyene gir en bedre oversikt over kompetanse- og opplæringsbehovet enn dagens situasjon? 
  • Hvordan kan informasjon om kompetansebehov samles inn på en god måte?
  • Hvordan kan kompetansebehov visualiseres  på en god måte og gi en oversikt over både individuell og kollektiv kompetanse og behov?

Forskningsprosjektet gjennomføres av Uni Research i samarbeid med Universitetet i Bergen og er støttet av Norges forskningsråd og varer frem til slutten av 2018.

Publikasjoner

Artikler

  • Hansen, Cecilie; Netteland, Grete; Wasson, Barbara Learning analytics and open learning modelling for professional competence development of firefighters and future healthcare leaders.CEUR Workshop Proceedings 2016 ; Volum 1601. s. 87-90
Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:16:02