Ice2Ice - Hva skjer på Grønland dersom isen i Arktis forsvinner?

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Klimadynamikk, Kryosfæren: Påvirkning på klimaet) periode: 01.08.14 - 30.09.19

Om prosjektet

 

Hva skjer på Grønland dersom isen i Arktis forsvinner?

 

I prosjektet Ice2Ice tar vi utgangspunkt i spørsmålet: "Hva skjer med isen på Grønland dersom havisen i Arktis brått endrer seg?" Forskere skal gå dypere inn i prosessene som ligger bak svingninger i temperatur og sjøis. Hypotesen er at arktisk sjøis kontrollerer temperatur og isbrevariasjoner på Grønland.

 

Sommeren 2012 opplevde man at innlandsisen på Grønland smeltet på overflaten, og at det for første gang regnet på forskningsstasjonene som hadde stått der i flere tiår. Dette skjedde samtidig som den arktiske sjøisen var på et rekordlavt nivå. Man vet allerede at det ble ekstremt store og raske temperaturendringer på Grønland da isen i Norskehavet brått forsvant under istidene. Dette påvirket temperatur og nedbør over store deler av kloden. Kan noe lignende skje når sjøisen forsvinner som en følge av klimaendringene?

 

For å kunne svare på disse spørsmålene, må vi forberede klimamodeller for å kunne spå de spesifikke klimatiske forholdene for Grønland fremover. Slik skal vi sørge for at menneskene som bor der står sterkere rustet til å møte de klimatiske utfordringene som vil komme. 

 

For å kunne spå fremtiden, må vi også kjenne til fortiden. Derfor henter vi ut prøver av is fra innlandsisen ved hjelp av kjerneboring, i tillegg til prøver fra havbunnen. Disse prøvene gir verdifull informasjon om fortiden og klimaet som var før.

 

Prosjektet er altså todelt.

- På den ene siden handler det om å være nysgjerrige, få vite hvordan og hvorfor mye ting endret seg før i tiden. Den andre handler om hva slags verden vi får, og å danne et kunnskapsgrunnlag slik at vi er forberedt på det som kommer.

 

I Ice2Ice samarbeider klimaforskere ved Bjerknessenteret for klimaforskning (Uni Research og Universitetet i Bergen) med danske kollegaer fra Danmarks Meteorologiske Institutt og Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Prosjektet finansieres av Det europeiske forskningsrådet (ERC) sitt presisjefylte "ERC Synergy Grants". Ice2Ice mottar 12,5 millioner euro over en femårseperiode, fordelt mellom de fire institusjonene som er med i prosjektet. 

 

Uni Research Klima bidrar blant annet med vitenskapelig ledelse av Ice2Ice og leder arbeidet med å hente ut marine sedimenter fra havbunnen. Prøvene analyseres i Uni Research Klimas laboratorium Trace Element Lab

 

Les mer på prosjektets engelske hjemmeside.

cp: 2019-12-04 11:15:52