iEnzyme - Optimalisering av enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Anvendt Bioteknologi)

Om prosjektet

I et stort og pågående nasjonalt prosjekt, NorZymeD, har nye enzymer blitt funnet og utviklet i tråd med industriens behov. Målet er at disse enzymer skal være anvendbare i norsk bioteknologisk industri. I dette prosjektet vil disse enzymene og andre enzymer optimaliseres av forskere i Uni Research i samarbeid med industrien for anvendelse på marint restråstoff. Enzymene vil bli brukt i produksjon av bioingredisenser til dyrefôr fra hode, rygg og innmat fra oppdrettslaks.

Enzymenes egnethet vil bli testet under industrielle betingelser i laboratoriet. Oppskalering av hydrolysen fra laboratorieskala til industriskala er komplisert og vil kreve tilpasning. I tillegg ønsker man å evaluere immobilisering av enzymene. Generelt er immobiliserte enzymer mer stabile og kan separeres fra hydrolysen, og brukes gjentatte ganger.

iEnzyme vil bidra til å generere en mer stabil, robust og økonomisk gunstig produksjon. Slik vil iEnzyme øke kunnskapen om nye enzymer og teknologier som kan bidra til en lønnsom produksjon og markedsrelevante produkter for biobaserte næringer i marin sektor.

cp: 2019-12-04 11:16:30