ICP-Waters: International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution of Rivers and Lakes

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: LFI - ferskvannsbiologi) periode: 24.11.14 - 31.12.15

Om prosjektet

Det internasjonale programmet ICP Waters samler og analyserer overvåkingsdata fra nasjonale undersøkelser av vann og vassdrag.

20 land (18 i Europa, USA og Canada) deltar i programmet.I mange lokaliteter tar forskere jevnlige kjemiske og biologiske prøver, som først analyseres og bearbeides nasjonalt før dataene samles på NIVA.

Formålet er å dokumentere kjemiske og biologiske effekter i vann og vassdrag forårsaket av sur nedbør som igjen er forårsaket av utslipp av svovel og nitrogen til atmosfæren.

Prosjektet finansieres av Miljødirektoratet.

cp: 2019-12-04 11:16:19