VIROVAC: Halesekkdyr sin beiteaktivitet kan påvirke virusøkologi i havet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi) periode: 01.08.16 - 31.01.21

Om prosjektet

Halesekkdyr (Tunicata:Appendicularia) er utbredte og viktige geléplankton i norsk kyst- og farvann. Disse små dyrene inntar næring ved å danne store nettaktige hus som fungerer som både filter og partikkelkonsentreringsapparat. Maskestørrelse på disse hus er helt nede i 0.1-0.2 µm, noe som gjør at de er effektive på å skaffe mat. Marine virus er et kritisk komponent av det marine mikrobielle næringsnettet som er med på å drive næringssyklus i havet samt regulere diversiteten av mikroorganismer. Vi har utført et pilotforsøk der vi testet om filtreringsaktiviteten til halesekkdyret Oikopleura dioica kan fjerne det store marine virus Emiliania huxleyi virus (EhV, 160-180 nm i diameter) fra sjøvann. Våre resultater viser at O. dioica kan effektivt redusere mengden med EhV i sjøvann, og at virusene kan "fanges" i både hus og avføringspelleter til dyrene slik at de synker raskt til havbunnen. Denne forflytting av viruspartikler kan ha store konsekvenser for mikrobiell diversitet i havet ved å regulere størrelse og sammensetning av virussamfunn. I tillegg utgjør denne interaksjonen mellom O. dioica og EhV en mekanisme for forbedret overlevelse av viruspartikler som blir "beskyttet" av bunnsedimenter. Våre formål er å kartlegge alle aspekter ved denne interaksjonen for å bedre forstå denne lenka mellom det klassiske næringsnettet og det mikrobielle næringsnettet.

cp: 2019-12-04 11:17:02