SAM-Marin elektroniske rapporter

SAM-Marin - marinbiologi [Uni Research Miljø]

SAM e-Rapporter (Rapportserie for elektroniske rapporter)
Etterhvert som de elektroniske rapportene er klare, vil de bli publisert på denne nettsiden.

 

2017

Nr. 7-2017. Preliminær undersøkelse av mikroplast i sandfang

Nr. 6-2017. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Sammendragsrapport 2011-2016

Nr. 5-2017. Gjennomgang av regelverk og analyseresultat knyttet til Hordafôrs produkter H-35, H-PRO og Pelagisk fisk proteinkonsentrat

Nr. 4-2017. Oppsummering av kjemiske målinger i vann ved Bergen Lufthavn Flesland 2016

Nr. 3-2017. Tildekning med aktivt karbon i bentiske økosystemerfaringer, muligheter og utfordringer

Nr. 2-2017. Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland i 2016

Nr. 1-2017. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Årsrapport 2016

 

2016

Nr. 8-2016. High-throughput molecular methods for sediment monitoring 2016.

Nr. 7-2016. Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl ved Fonnesflaket i Lindås 2016

Nr. 6-2016. Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn

Nr. 5-2016. Risikovurdering av Kollevågen, Askøy kommune

Nr. 4-2016. Resipientundersøkelse ved Tjeldbergodden metanolfabrikk, 2015

Nr. 3-2016. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015, Årsrapport 2015

Nr. 2-2016. Miljøundersøkelse ved Kværner Verft, 2015

Nr. 1-2016. Miljøovervåkning ved Kværner Stord Demolering og Scanmet 2015

 

2015

Pga. en feil er det et hull i rapportserien mellom SAM e-rapport nr. 15 og 35.

Nr. 36-2015. Miljøundersøkelse ved Årabrot, 2015

Nr. 35-2015. Miljøgifter i biota ved Statoil Mongstad 2015

Nr. 15-2015. Strømmålinger i Sørfjorden i Hardanger

Nr. 14-2015. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, 2015

Nr. 13-2015. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, 2015

Nr. 12-2015. MOM C-undersøkelser fra Røværsosen (lokalitet: Bryggelandsholmane, Flatholmen og Ulvøy) i Haugesund kommune, mars 2015

Nr. 11-2015. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Storoksen i Askøy kommune, 2015

Nr. 10-2015. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Rongøy i Øygarden kommune, 2015

Nr. 9-2015. Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013

Nr. 8-2015. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bjelkavik i Suldal kommune, 2014

Nr. 7-2015. Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Storebø i Austevoll kommune, 2014

Nr. 6-2015. Marin overvåkning Rogaland - Statusrapport april 2015

Nr. 5-2015. Miljøundersøkelse Kollevågen 2014

Nr. 4-2015. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015, årsrapport 2014.

Nr. 3-2015. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Veiesund i Flora kommune, 2014

Nr. 2-2015. MOM C undersøkelse fra lokalitet Storvikbukta i Follafjorden, Nærøy kommune, mai 2014

Nr. 1-2015. Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås kommune 2013

 

2014

Nr. 51-2014. Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014

Nr. 50-2014. Litoralundersøkelse i Storvika i Sørfolda, Nordland, august 2014

Nr. 49-2014. Økotoksikologisk vurdering av utslipp av avløpsvann ved Statoil Petroleum Sture

Nr. 48-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Borgarliflot i Suldal kommune, 2014

Nr. 47-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Raudøya i Svesfjorden, Osen kommune, mars 2014

Nr. 46-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kråkholmen i Rekkøyråsa, Flatanger kommune, februar 2014

Nr. 45-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, 2014

Nr. 44-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Heggvika i Kjellafjorden, Bindal kommune, mars 2014

Nr. 43-2014. Marinbiologisk undersøkelse i Nesaosen og Innværfjorden i Bømlo kommune

Nr. 42-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Trollbukta i Sørfolda, Sørfold kommune, april 2014

Nr. 41-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Masterholmen i Roan kommune, 2013

Nr. 40-2014. Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene utenfor Sakseid avfallsdeponi 2014

Nr. 39-2014. Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Svartasmoget avfallsplass i 2014

Nr. 38.2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014

Nr. 37-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skorpo NV i Kvinnherad kommune, mars 2014

Nr. 36-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevika i Kvinnherad kommune, mars 2014

Nr. 35-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Renndalen, Halsa kommune, 2014

Nr. 34-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014

Nr. 33-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Onarøy i Tysnes kommune, mars 2014

Nr. 32-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014

Nr. 31-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014

Nr. 30-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014

Nr. 29-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Farmansøya i Roan kommune, november 2013

Nr. 28-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Langøyna Ø i Tysvær kommune, 2014

Nr. 27-2014. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015

Nr. 26-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kråkøya i Kvaløyfjorden, Vikna kommune, desember 2013

Nr. 25-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Indre Skjervøy i Flatøyfjorden, Osen kommune, desember 2013

Nr. 24-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Nord-Leksa i Sør-Trøndelag kommune juni 2013

Nr. 23-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hallarøya i Frøya kommune, november 2013

Nr. 22-2014. Miljøundersøkelse ved Kollsnes prosessanlegg i 2013

Nr. 21-2014. Miljøundersøkelse ved Statoils oljeterminal på Sture i 2013

Nr. 20-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Sunnskjør i Skjørafjorden, Åfjord kommune, oktober 2013

Nr. 19-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Bessaker Settefisk i Osenfjorden, Roan kommune, november 2013

Nr. 18-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Austvika i Jøssundfjorden, Flatanger kommune, november 2013

Nr. 17-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013

Nr. 16-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013

Nr. 15-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Klubben i Tollesundet, Solund kommune, 2013

Nr. 14-2014. Marinbiologisk problemkartlegging i vassområdet Nordfjord i 2013

Nr. 13-2014. Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016.Observasjoner i 2013.

Nr. 12-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Fjordprakken i Smøla kommune, august 2013

Nr. 11-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Eldviktaren i Jøssundfjorden, Flatanger kommune, september 2013

Nr. 10-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitetene Uløya og Klokkstein i Rotsundet, Nordreisa kommune, august 2013

Nr. 9-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Oterneset i Harstad kommune, august 2013

Nr. 8-2014. MOM-C undersøkelse fra utslippspunktet til settefisklokalitet Setran i Osen kommune, august 2013

Nr. 7-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Slørdalen i Snillfjord kommune, juli 2013

Nr. 6-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kobbavik i Finnøy kommune 2013

Nr. 5-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langavika i Hjelmeland kommune 2013

Nr. 4-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune i 2013

Nr. 3-2014. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune, 2013

Nr. 2-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Gjerdinga i Nærøysundet nord, Nærøy kommune, august 2013

Nr. 1-2014. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Digermulen i Eiterfjorden, Nærøy kommune, april 2013

 

2013

Nr. 47-2013. Marinbiologisk undersøkelse etter oljelekkasje til grunn ved Statoil Petroleum Mongstad.

Nr. 46-2013. MOM-C undersøkelse ved lokalitet Røyklibotn i Blikkengfjorden, Namsos kommune, mai 2013.

Nr. 45-2013. MOM-C undersøkelse ved Belsvik Settefiskanlegg i Belsvikfjorden, Hemne kommune, mai 2013.

Nr. 44-2013. MOM-C undersøkelse fra utslipp fra Lerøy Midnors slakteri på Dolmøya i Hitra kommune, april 2013

Nr. 43-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Storskogøya i Snillfjord kommune, april 2013

Nr. 42-2013. Endringsrapport til SAM e-Rapport nr. 42-2013: MOM C- undersøkelse fra lokalitet Åpenvika i Varangerfjorden, Sør-Varanger kommune, mars 2013

Nr. 41-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Krabbholmen II i Åfjord kommune, april 2013

Nr. 40-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hosenøyan i Åfjord kommune april 2013.

Nr. 39-2013. MOM-C undersøkelse fra settefisklokalitet Kjørsvikbugen i Aure kommune i 2013

Nr. 38-2013. Undersøkelse av utvalgte miljøgifter i krabbe ved Statoil Petroleum Mongstad.

Nr. 37-2013. MOM-C undersøkelse ved Smineset og Ternskjæret i Follafjorden, Nærøy kommune, i februar 2013.

Nr. 36-2013. Oppfølgende undersøkelse av marinbiologiske forhold ved Statoil Petroleum Mongstad i 2013.

Nr. 35-2013. MOM C-undersøkelse fra lokalitet Geitryggen i Arnøfjorden, Nærøy kommune, mars 2013.

Nr. 34-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kåholmen og Heggvika i Fillifjorden Hitra kommune, januar 2013.

Nr. 33-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hafsmo i Hemnfjorden, Snillfjord kommune, september 2012.

Nr. 32-2013. MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokalitet Slokkholmen Øst, desember 2012.

Nr. 31-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Storvikbukta i Kreklingbassenget, Indre Follafjorden, Nærøy kommune, februar 2013.

Nr. 30-2013.MOM C undersøkelse ved lokaliteten Tranøya ved Vallersund, Bjugn kommune i 2012.

Nr. 29-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Selvågen i Follafjorden, Nærøy kommune, januar 2013.

Nr. 28-2013. MOM C – undersøkelse fra lokalitet Tendalsvik i Etne kommune, januar 2013.

Nr. 27-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Utåker i Kvinnherad kommune. Januar 2013.

Nr. 26-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Sandholmen i Sandøy kommune, mars 2012.

Nr. 25-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rundklumpen, Bjugn kommune, august 2012.

Nr. 24-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Omsøyholman i Hitra kommune, mai 2012.

Nr. 23-2013. Recipient survey in relation to the exception of secondary treatment of sewage emissions in Fjell municipality

Nr. 22-2013. Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Fjell kommune 2012

Nr. 21-2013. Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012.

Nr. 20-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Tallaksholmen i Bokn kommune, oktober -2012.

Nr. 19-2013. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune i 2012.

Nr. 18-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Geitholmen, Vikna kommune, i 2012.

Nr. 17-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Fuglåsen, Smøla kommune, august 2012.

Nr. 16-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kråka, Smøla kommune, august 2012.

Nr. 15-2013. MOM-C undersøkelse fra Klungset, Nærøy kommune, i desember 2012.

Nr. 14-2013. MOM C-undersøkelse ved Stokkvika i Hemne kommune, februar 2012.

Nr. 13-2013. MOM C-undersøkelse ved lokalitet Edøya i Hitra kommune, mai 2012.

Nr. 12-2013. Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg, Fusa kommune, 2012.

Nr. 11-2013. Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012.

Nr. 10-2013. Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2015. Observasjoner i 2012.

Nr. 9-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Dyrholmen, Finnøy kommune, 2012.

Nr. 8-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Nordheimsøy, Finnøy kommune 2012.

Nr. 7-2013. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015.

Nr. 6-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2012.

Nr. 5-2013. MOM-C undersøkelse ved oppdrettslokalitet Kyrøyan i Vikna kommune i 2012.

Nr. 4-2013. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hestholmen, Kvitsøy kommune i 2012.

Nr. 3-2013. Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012.

Nr. 2-2013. MOM-C undersøkelse fra Lauvsneselva, Flatanger kommune, juli 2012.

Nr. 1-2013. Marinbiologisk undersøkelse ved Haugaland Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012

 

2012

Nr. 49-2012. Marinbiologisk miljøundersøkelse i Namsos havn og indre Namsenfjorden i 2012

Nr. 48-2012. Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 2012

Nr. 47-2012. MOM-C undersøkelse ved Hogsneset i Averøy kommune, februar 2012

Nr. 46-2012. MOM C-undersøkelse ved Urda i Surnadal kommune, februar 2012

Nr. 45-2012. MOM C undersøkelse ved lokalitet Lismåsøy i Tilremfjorden Brønnøy kommune 2012

Nr. 44-2012. Marin miljøundersøkelse i Gyltfjorden og Follafjorden i 2008

Nr. 43-2012. MOM C-undersøkelse ved Korsneset i Halsa kommune, mars 2012

Nr. 42-2012. MOM-C undersøkelse ved stamfiskanlegget Havsundet i 2012

Nr. 41-2012. MOM C undersøkelse ved oppdrettslokalitet Lyngøya i 2012

Nr. 40-2012. MOM C undersøkelse ved Nye Lekafjorden i 2012

Nr. 39-2012. MOM C-undersøkelse ved Hausan i Hemne kommune, januar 2012

Nr. 38-2012. Marin prøveinnsamling for studier av miljøpåvirkning av HAVSUL 1

Nr. 37-2012. MOM-C undersøkelse for Osland Havbruk AS fra lokalitetene Mjølsvik, Eidesberget, Bjønnspjotneset, Oslandsura og Sørevik i Sognefjorden, Høyanger kommune

Nr. 36-2012. MOM C-undersøkelse ved Gjessingen i Åfjord kommune, mars 2012

Nr. 35-2012. MOM-C undersøkelse ved Masterholmen i Roan kommune, desember 2011

Nr. 34-2012. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langeråa i Hellefjorden, Flora kommune i 2012

Nr. 33-2012. MOM C undersøkelse ved Ånholmen i 2012

Nr. 32-2012. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Nordalsfjord i Nordalsfjorden, Flora kommune i 2011

Nr. 31-2012. MOM C undersøkelse ved Båtfjordstranda i 2012

Nr. 30-2012. MomC- undersøkelse ved matfiskanlegget Veddersholmen i 2011

Nr. 29-2012. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Svinøy i Vilnesfjorden, Fjaler kommune i 2011

Nr. 28-2012. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Furevika i Vilnesfjorden, Fjaler kommune i 2011

Nr. 27-2012. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Ådnaholmen i Finnøy kommune oktober 2011

Nr. 26-2012. Marin Overvåking Rogaland, Statusrapport mai-2012

Nr. 25-2012. Miljøundersøkelse ved oppdrettsanlegget Ringja i Vindafjorden i 2012

Nr. 24-2012. MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Kipholman i 2011

Nr. 23-2012. MOM C undersøkelse ved Lille Torsøy i 2011

Nr. 22-2012. MOM C undersøkelse i Døløyråsa høsten 2011

Nr. 21-2012. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2011

Nr. 20-2012. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hestholmen, Kvitsøy kommune i 2012

Nr. 19-2012. Resipientundersøkelse ved Årabrot i Haugesund kommune i 2011

Nr. 18-2012. MOM C-undersøkelse ved Svelungen og Osholman, Hitra i 2011

Nr. 17 -2012. Oppfølgende undersøkelser ved Kollsnes prosessanlegg i 2011

Nr. 16-2012. MOM C-undersøkelse ved Nørholmen i 2011

Nr. 15-2012. MOM C-undersøkelse ved Bremnessvaet og Brettingen i 2011

Nr. 14-2012. MOM C undersøkelse ved Håøya i Trondheimsleia i 2011.

Nr. 13-2012. MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Tennøya i 2011

Nr. 12-2012. MOM C-undersøkelse ved Nord-Gjæslingan i 2011.

Nr. 11-2012. MOM C-undersøkelse ved Gjerdinga i 2011.

Nr. 10-2012. MOM C undersøkelse ved Valøyan i Sulfjorden i 2011.

Nr. 9-2012. Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen, 2011

Nr. 8-2012 – MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Mannbruholmen i Sulfjorden i 2011

Nr. 7-2012. Rettelsesrapport: MOM C undersøkelse ved Grøttingsøy og Slettholmen i 2011

Nr. 6-2012. Overvåkningsstasjon i Mursteinsfjordens djupål i 2011

Nr. 5-2012. MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokalitetene Edøya og Geitholmen i 2011

Nr. 4-2012. MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Barøya i Raudsund i 2011

Nr. 3-2012. Marin miljøundersøkelse ved Bjørnskjæret og Slokkholmen Øst i 2011

Nr. 2-2012. Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2011.

Nr. 1-2012. MOM C-undersøkelse ved Rataren II i Frøya kommune, 2011

 

2011

Nr. 21-2011. MOM C-undersøkelse ved Singsholmen i Hitra kommune, 2011.

Nr. 20-2011. MOM C-undersøkelse ved Sandøya III i Roan kommune, 2011

Nr. 19-2011. MOM C-undersøkelse ved Andholmen 1 og 2 i Smøla kommune, 2011

Nr. 18-2011. MOM C-undersøkelse ved Storskjæret i Aure kommune, 2011

Nr. 17-2011. MOM C-undersøkelse ved Steinholmen i Aure kommune, 2011

Nr. 16-2011. MOM C-undersøkelse ved Fætten i Halsa kommune, 2011

Nr. 15-2011. MOM C-undersøkelse ved Leikvangbukta i Bjugn kommune, 2011

Nr. 14-2011. MOM C-undersøkelse ved Ratvika i Åfjord kommune, 2011

Nr. 13-2011.MOM C-undersøkelse ved Ulværholmen i Hitra kommune, 2011. Revidert versjon: 9.1.2012

Nr. 12-2011. MOM C-undersøkelse ved Vikageilen i Kristiansund kommune, 2011

Nr. 11-2011. MOM C-undersøkelse ved Kjørsvikgrunnen i Hemne kommune, 2011

Nr. 10-2011. MOM C-undersøkelse ved Honnhammarvika og Hegerbergtrøa i Tingvoll kommune, 2011

Nr. 9-2011. Resipientundersøkelse ved Kværner Stord på Eldøyane, Stord kommune i 2011.

Nr. 8-2011. MOM-C undersøkelse fra lokalitetene Kjehola og Røykjaneset, Hjelmeland og Finnøy kommune i 2011

Nr. 7-2011. MOM-C undersøkelse fra lokalitet Lindvik, Vindafjord kommune i 2011

Nr. 6-2011. Marin miljøundersøkelse i Halsafjorden i 2010

Nr. 5-2011. Marin miljøundersøkelse i Valsøyfjorden i 2010

Nr. 4-2011. Marin miljøundersøkelse ved Torgerhaugen, Indre Follafjord 2010.

Nr. 3-2011. Marin miljøundersøkelse ved Raudøya i Osen, 2010

Nr. 2-2011. Marin miljøundersøkelse ved Langskjæret i Frøya kommune i 2010

Nr. 1-2011. Marin miljøundersøkelse i Estenvika, Jøssundfjorden 2010

 

2010

Nr. 16-2010 Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2010

Nr. 15-2010. Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils oljeterminal på Sture i 2010

Nr. 14-2010. Oppfølgende miljøundersøkelse ved Kollsnes prosessanlegg i 2010

Nr. 13-2010 Marin miljøundersøkelse ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal

Nr. 12-2010 MOM-C undersøkelser i Sildafjorden, Kvinnherad kommune

Nr. 11-2010 Marin miljøundersøkelse ved Stjørdal båthavn, Eggebogen i Steinkjer Kjerknesvågen i Inderøy

Nr. 10-2010. MOM-C undersøkelse ved Ringja

Nr. 9-2010. MOM-C undersøkelse ved Halsavika

Nr. 8-2010. MOM-C undersøkelse i Kobbavika i Finnøy kommune

Nr. 7-2010. Resipientundersøkelse i Kjøkkelvik.

Nr. 6-2010. Marin miljøundersøkelse ved Øksninga i Bindal kommune.

Nr. 5-2010. Marin miljøundersøkelse i Jakobsteinsvika

Nr. 4-2010. Marin miljøundersøkelse i Havsundet øst for Husøya i Bjugn kommune i 2009

Nr. 3-2010. Marin miljøundersøkelse i Heggvika i Bindal kommune

Nr. 2-2010. Marin miljøundersøkelse i Fillfjorden, 2009

Nr. 1-2010. Marin miljøundersøkelse ved Skjervøy i Osen kommune i 2009

 

2009

Nr. 16-2009. Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2009

Nr.15-2009. Marinbiologisk miljøundersøkelse i 2009 to år etter forliset av MS Server

Nr.14-2009. Marin miljøundersøkelse i Bremsnesfjorden, 2009.

Nr. 13-2009. Marin miljøundersøkelse i Kornstadfjorden, 2009.

Nr. 12-2009. Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 2009

Nr. 11-2009. Marin miljøundersøkelse i Sørfjorden, Bindal i 2009

Nr. 10-2009. Undersøkelse av de marine miljøforholdene i 2009 utenfor Mjelstad restdeponi, Osterøy kommune.

Nr. 9-2009. Resipientundersøkelse i Egersund havneområde i 2009

Nr. 8-2009. Marinbiologisk undersøkelse ved a/s Sævareid fiskeanlegg i 2009.

Nr. 7-2009. Miljøundersøkelse med strandbefaring fra lokalitetene Bjelkavik og Finnvik fra Vindafjorden i 2009.

Nr. 6-2009. MOMC-undersøkelse fra fire oppdrettslokaliteter ved Hidra, Flekkefjord kommune i 2009.

Nr. 5-2009. Miljøundersøkelse i Jøssundfjorden i 2009.

Nr. 4-2009. Marin miljøundersøkelse ved Lille Torsøy, Hitra kommune i 2008.

Nr. 3-2009. Marin miljøundersøkelse i Hoplafjorden i 2008.

Nr. 2-2009. Marin miljøundersøkelse i Belsvik, Hemne kommune i 2008.

Nr. 1-2009. Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen 2006-2016. Observasjoner i 2008.

 

2008

Nr. 22-2008. MOMC-undersøkelse fra lokalitet Onarøy i Tysnes kommune i 2008.

Nr. 21-2008. Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Årebrot avfallsplass i 2008

Nr. 20-2008. Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008.

Nr. 19-2008. Resipientundersøkelse i indre basseng av Jøssundfjorden, Flatanger kommune i februar 2008.

Nr. 18-2008. Miljøundersøkelse i Mursteinsfjorden i 2007.

Nr. 17-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Hetteneset i Vindafjord kommune i 2008

Nr. 16-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Lindvik i Vindafjord kommune i 2008

Nr. 15-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Herøy, Vindafjord kommune i 2008

Nr. 14-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Hestholmen i Kvitsøy kommune i 2008

Nr. 13-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2008

Nr. 12-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune i 2008

Nr. 11-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Store Teisholmen i Høgsfjorden, Sandnes kommune i 2008

Nr. 10-2008. MOM-C undersøkelse fra planlagt lokalitet i Øygardsvik i Hervikfjorden, Tysvær kommune i 2007

Nr. 9-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Ringja i Vindafjorden, Tysvær kommune i 2007

Nr. 8-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Munkholmen i Hervikfjorden, Tysvær kommune i 2007

Nr. 7-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Halsavika i Vindafjorden, Tysvær kommune i 2007

Nr. 6-2008. MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Kjehola i Ombofjorden, Hjelmeland kommune i 2007

Nr. 5-2008. Marinbiologisk miljøundersøkelse i Jøsenfjorden og oppdrettsanlegg ved Bastli og Vindsvik i 2007

Nr. 4-2008. Resipientundersøkelse i Tveitevågen, Askøy kommune 2007

Nr. 3-2008. Marin miljøundersøkelse i Røyklibotn, Namsos kommune i 2007

Nr. 2-2008. Miljøundersøkelse i Kongsmobasssenget, indre Foldafjord i 2007

Nr. 1-2008. Miljøundersøkelse i Breivika, Langsundet i Vikna i 2007

cp: 2019-12-04 11:17:23