Arbeidsgruppe for utredning av en riktigere bruk av laboratorietjenester

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.02.05 - 01.06.05

Om prosjektet

Prosjektet har som formål å analysere data over trygderefusjonsutbetalinger til spesialisthelsetjenesten knyttet til takster til medisinsk biokjemi og genetiske laboratorietester de siste 10 årene. Analysen er ment å danne grunnlag for forslag for hvordan man med hjelp av faglig styring og takster kan oppnå en riktigere bruk av laboratorietjenester.

Oppdragsgiver: Helse Nord RHF