Bergens vann- og avløpshistorie

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 15.03.03 - 28.02.05

Om prosjektet

Prosjektet skal skrive historien om utviklingen og organiseringen av vann- og avløpssystemet i Bergen fra åpningen av det første vannverket i 1854 til vår tid. Fremstillingen vil vise hvordan byutviklingen har produsert nye utfordringer for vannforsyning og håndtering av avfallsvann, hvilke teknologiske og organisatoriske grep man har valgt for å løse disse utfordringene og hvordan ulike typer løsninger er blitt diskutert i den bergenske offentligheten. Det vil særlig bli lagt vekt på å vise hvordan utviklingen av Bergens vann- og avløpssystem har skjedd gjennom et vekselspill mellom tekniske utfordringer og kunnskapsmessige forutsetninger. Vannforsyning og avløpssystem som vi ofte i det daglige oppfatter som selvsagte fenomener, er produkter av historiske prosesser som til en hver tid har forutsatt kunnskap, kompetanse og ressurser for å bli realisert.

Oppdragsgiver: Bergen kommune