CINEFOGO. Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the Making of European Citizenship

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.09.05 - 30.08.10

Om prosjektet

CINEFOGO er et EU-finansiert Network of Excellence som har som målsetning å forbedre forståelsen av sosiale og demokratiske prosesser, medborgerskap og demokratisk deltakelse i Europa. Fokus er rettet mot aktivt medborgerskap (å fremme medborgernes engasjement og deltakelse i politikkutformingen), organisert sivilsamfunn (å forstå betydningen av ulike former for medborgerskap og sivil deltakelse) og multiple identiteter (å identifisere faktorer som bidrar til sameksistens mellom multiple identiteter i Europa). Rokkansenteret er aktivt involvert i følgende Work Packages i CINEFOGO: "National Identity and Its Relationship to Citizenship", "Differences in Social Participation and Civic Culture across Europe" og "The Normative implications of new forms of participation for democratic policy processes". Nettverket består av mer enn 35 universiteter og forskningsinstitutter i 15 europeiske land og inkluderer mer enn 150 forskere.