Et land, to folk - en studie av dobbelt politisk medborgerskap

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 15.03.06 - 01.02.07

Om prosjektet