Evaluering av Nav-reformen - NFR 179326/H20

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.07.07 - 30.06.14

Prosjektresultater

Den store reformen. Da Nav ble til, av Tone Alm Andreassen og Jacob Aars oppsummerer forskningen på Nav-reformen som ble gjort ved Uni Research Rokkansenteret, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Arbeidsforskningsinstituttet, Frischsenteret og Handelshøgskolen BI.

 

prosjektets egen hjemmeside finnes forskningsresultater og nærmere informasjon om prosjektet.

Om prosjektet

Målet med evalueringen av Nav-reformen er å gi svar på om reformen når de sine vedtatte mål, som er:

1. Arbeidsretting - flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.
2. Brukerretting - enklere for brukerne og bedre tjenester tilpasset deres behov.
3. Effektivisering - en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
Dette prosjektet blir ledet av forsker I Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret i Bergen.

I tillegg er en rekke andre relevante fagmiljøer involvert i prosjektet; Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, AFI, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS, Høyskolen i Vestfold og Frischsenteret.

 

Publikasjoner

Artikler

  • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ; Volum 13 (3). s. 3-8
  • Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?. Tidsskrift for velferdsforskning 2009 ; Volum 12 (3). s. 155-167
Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per Samordning - flernivåstyringens store utfordring. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. sider 25-46
  • Kildal, Nanna; Nilssen, Even Norwegian Welfare Reforms: Social Contracts and Activation Policies. I: Activation and Labour Market Reforms in Europe. Challanges to Social Citizenship. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 978-0-230-28954-3.. sider 218-242
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter