Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.12.13 - 31.12.17

Om prosjektet

Forskningsprogrammet «Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017» er drevet av Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret, og bygger videre på forskningsprogrammet «Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor», som pågikk fra 2008 til 2013.

«Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017»  er frittstående og faglig uavhengig og har følgende overordnete formål:

  • Lede og gjennomføre et forskningsprogram i perioden 2013 -2017  basert på et samarbeid mellom  flere forskningsmiljøer 
  • Fremme et faglig sterkt forskningsmiljø av forskere fra ulike disipliner og miljøer med forskerkompetanse som dekker hovedforskningstemaene i programmet  
  • Skape et godt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for politikkutforming
  • Vektlegge formidling og kommunikasjon, vitenskaplig publisering og  formidling gjennom  kunnskapsbaser og møteplasser
  • Legge til rette for at forskningsprosjekter som utlyses i programperioden kan  inkluderes i forskningssamarbeidet
  • Bidra på andre områder som hører til, eller naturlig springer ut av, de forannevnte punktene

Til forskningsprogrammets nettsider

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639.. sider 25-65
Alle bokkapitler
cp: 2019-12-04 11:16:39