Kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.01.08 - 30.06.08

Om prosjektet

I prosjektet skal vi utarbeide en kunnskapsstatus (review-artikkel) hvor vi ser på endringsprosesser når det gjelder deltakelse innenfor frivillig sektor. I oppsummeringen av kunnskapsstatusen på feltet vil dette bli behandlet som en toveisprosess, det vil si at vi både ser på hvordan endringer innenfor frivillig sektor (og i forholdet stat / frivillighet) påvirker betingelsene for folks deltakelse innenfor sektoren og hvordan endringer på individnivå (for eksempel i folks motivasjon) påvirker hvilken type organisasjoner den enkelte prioriterer å bruke tiden sin på. I tilknytning til dette vil vi også se hvordan denne typen endringer er koblet til mer overordnede samfunnsendringer. Kunnskapsstatusen vil lede ut i en oppsummering av hvor behovet for ytterligere forskning er størst.