Aging, health and labour market participation - NFR 237011/H20

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.09.14 - 31.12.18

Om prosjektet

Vi vil undersøke forholdet mellom helse og yrkesdeltakelse for eldre personer i Norge. Forskningen bygger på data fra FD-Trygd databasen, Norsk Pasientregister (NPR) og HELFO. Det er utfordrende å analysere forholdet mellom yrkesdeltakelse og helse fordi årsakssammenhengene kan være motstridende og problematiske. Vi vil identifisere kausale effekter gjennom å utnytte eksogene variasjoner i helse (såkalte «helsesjokk») og i forholdene på arbeidsmarkedet (diverse reformer). Innad i den økonomiske litteraturen er det høy grad av enighet om at finansielle insentiver er viktige når det kommer til beslutninger om hvorvidt å trekke seg ut av arbeidslivet.

Litteraturen er imidlertid ikke like klar når det kommer til hvilken rolle eldre personers helse spiller i beslutninger om yrkesdeltakelse. Vårt første mål er å analysere hvilken effekt helse har for arbeidsmarkedet og tidlig pensjonering for eldre arbeidstakere.

Tre ulike aspekter vil bli undersøkt:

1) Effekten av helse for beslutninger om pensjonering.

2) Effekten av helse for pensjonsuttak.

3) Effekten av «helsesjokk» for partners yrkesdeltakelse.

De fleste OECD land er i ferd med å iverksette tiltak for å forlenge yrkeskarrieren til eldre arbeidstakere. Likevel er det et viktig spørsmål som stort sett har blitt ignorert av de politiske beslutningstakerne, nemlig hvilken effekt utsatt pensjonering har på individuell trivsel, og særlig på helse. Vårt andre mål er å analysere hvordan tidlig pensjonering og redusert arbeidsmengde / arbeidstimer påvirker helse.

Her vil vi fokusere på følgende aspekter:

1) Hvordan tidlig pensjonering påvirker helse.

2) Helseeffektene av mer ferie.

3) Helseeffektene av redusert arbeidsmengde.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd.

Les mer om prosjektet.

cp: 2019-09-19 06:16:15