Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i Nav

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 02.01.18 - 31.05.19

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å få fram kunnskap om ordinær utdanning som tiltak for to sårbare grupper: personer med nedsatt arbeidsevne og enslige forsørgere som mottar overgangsstønad. Prosjektet skal resultere i økt kunnskap om et viktig tiltak i arbeidsmarkedspolitikk ved å systematisere eksisterende kunnskap og gjennomføre analyser for å gi et grunnlag for framtidige effektevalueringer.

cp: 2019-08-19 02:17:32