Utfordringen med terrorisme i Norden: En analyse av borgernes reaksjoner, politisk respons og legitimitet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.04.18 - 31.03.21

Om prosjektet

Dette prosjektet vil undersøke demokratisk motstandskraft i de nordiske demokratiene. I flere henseender skiller de nordiske landene seg fra resten av vestlige demokratier. Tradisjonelt har de vært små stater med en homogen befolkning, geografisk plassert på kanten av det europeiske kontinentet.

Tiden etter andre verdenskrig har blitt preget av en varig konsensus om verdier som likestilling og et sterkt sosialt sikkerhetsnett. Ingen annen region har preget den universelle velferdsstaten mer tydelig enn de nordiske landene. Ingen steder er beboerne mer tillitsfulle enn i disse landene.

Denne kombinasjonen av tillitsfullhet og konsensus har gjort det mulig for de nordiske statene å omfavne demokrati og borgerlige friheter, selv i møte med terrorisme. Mens president Bush etter 9/11 erklærte krig mot terror, erklærte statsminister Stoltenberg etter terrorangrepene i 2011 at svaret ville være mer åpenhet og mer demokrati.

Et viktig forskningsspørsmål i dette prosjektet er i hvilken grad demokratiske stater er motstandsdyktige som demokratier mot utfordringen av terrorisme. I hvilken grad er demokratiske stater motstandsdyktige i den forstand at de er i stand til å opprettholde frihet og sivile rettigheter når terrorisme ser ut til å true medborgernes sikkerhet?

Oppdragsgiver: Nordforsk

Samarbeidspartere: Universitetet på Island, Universitetet i Göteborg, Universitetet i Bergen og Digsscore

cp: 2019-12-04 11:16:52