Nye storbyregioner - endret deltakelse? Borgere, partier og frivillighet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.08.06 - 31.12.09

Om prosjektet

En hovedantakelse som ligger til grunn for dette prosjektet er at utviklingen av dynamiske storbyregioner - med høy grad av mobilitet og samhandling innenfor et større territorium - har skapt nye kontekster for folks politiske deltakelse. Det er en viktig oppgave å undersøke hvilke forbindelser det er mellom forskyvninger i deltakelsesmønstre og de betydelige endringene som har skjedd i de kontekstene borgerne deltar innenfor. Primært er prosjektet konsentrert om borgernes politiske deltakelse og engasjement. Men det folkelige engasjementet struktureres av et sett formidlingsorganisasjoner. Vi tenker da i første rekke på politiske partier og frivillige organisasjoner. Vi vil derfor utforske spørsmålet om politisk deltakelse gjennom: 1) En studie av innbyggernes politiske atferd innen noen utvalgte storbyregioner 2) En studie av partiorganisasjonenes aktivitet innenfor de samme regionene 3) En studie av frivillige organisasjoners aktivitet innenfor de samme regionene. Prosjektet omfatter de tre storbyområdene Oslo, Bergen og Stavanger

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Kapitler

  • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. I: New Forms of Citizen Participation. Normative Implications. Nomos Verlagsgesellschaft 2010 ISBN 978-3-8329-5240-2.. sider 147-160
Alle bokkapitler

Rapporter

  • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. Uni Rokkansenteret 2010. 20 sider Rokkansenteret Notat(3)
  • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor Diversity, uniformity and urban political participation. Uni Rokkansenteret 2010. 23 sider Rokkansenteret Notat(04)
Alle rapporter