Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 15.05.03 - 15.10.06

Om prosjektet

I prosjektet studeres medborgerskap med utgangspunkt i data fra den norske Medborgerundersøkelsen, i tillegg til tilsvarende data fra en rekke andre europeiske land, deriblant de øvrige landene i Skandinavia. Søkelyset rettes mot nye utfordringer for demokratiet, blant annet gjennom å studere endringer i deltakelsesreformer (for eksempel økende vekt på brukermedvirkning) og marginale medborgergrupper ( ungdom som enda ikke har stemmerett, personer innenfor samisk språkområde i Norge og innvandrere/etniske minoriteter i Norge).

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Kapitler

  • Kleppe, Ingeborg Astrid; Strømsnes, Kristin Political Consumerism. I: European Advances in Consumer Research, Volume 7. Association for Consumer Research 2006 ISBN 0-915552-55-8.. sider 227-227
  • Strømsnes, Kristin Kirkegang og medlemskap i religiøse organisasjoner: Den brede vei til sosial kapital?. I: Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-2010-8.. sider 11-36
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter