STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER

Uni Research Rokkansenteret

Uni Research Rokkansenteret er et flerfaglig forskningssenter for samfunns- og kulturstudier.  Rokkansenteret ble etablert 1. januar 2002 på grunnlag av Senter for Samfunnsforskning (SEFOS) og Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret).

Avdelingens råd vedtok i februar 2002 at senteret skulle få navnet Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier - Rokkansenteret, etter en av grunnleggerne av samfunnsvitenskapen i Bergen  - Stein Rokkan (1921-79). To forskningssentra gikk sammen til ett, og nye forskningsgrupper ble etablert med utgangspunkt i tema som stod sentralt i begge sentrenes forskningsvirksomhet.

Forskningen ved senteret er i hovedsak finansiert av Norges forskningsråd, EU og oppdragsgivere innenfor offentlig virksomhet. Uni Research Rokkansenteret har rundt 45 forskere og en omsetning på rundt 50 mill kr.

Forskningen er konsentrert om tema som demokrati, makt og forvaltning, om sosiale og helsepolitiske spørsmål, velferdsforskning, om helseøkonomi, ledelse, organisasjon, og om kultur, teknologi, arbeidsliv og utdanningsforskning. Prosjektene spenner fra langvarig grunnforskning til kortvarige prosjekter med mer anvendte problemstillinger.

Senteret har forskere innenfor en rekke disipliner, de fleste har doktorgrad. Uni Research Rokkansenterets forskning gjennomføres i et tverrfaglig forskningsmiljø der ulike disipliner samarbeider om felles problemstillinger og metodiske utfordringer.

For senteret er det viktig å bidra til å styrke og øke omfanget av samfunnsforskningen i Bergen. Det faglige samarbeidet med institutter og fakulteter ved Universitetet har mange former. Prosjektene har ofte relasjoner til ett eller flere institutt, oftest ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men også ved Det historisk- filosofiske fakultet og Det juridiske fakultet.

 

Våre tidsskrift

Tidsskrift for Velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Egne utgivelser

 

 

cp: 2019-12-04 11:16:59