Bergen Program for Governance and Climate

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.03.12 - 31.12.14

Prosjektresultater

Innlegg på Workshop om nye problemstillinger og miljøer inn i klimaforskningen, Oslo, 27. februar 2013

Av: Endre Tvinnereim, Uni Rokkansenteret (Bergen Programme for Governance and Climate)

Jeg representerer en satsning på tverrfaglig klimaforskning mellom Uni-systemet, inkludert Rokkan-senteret, Bjerknessenteret, NHH-miljøet og UiB.

Spørsmålet vi fikk var: «Hvordan kan klimaforskningen bidra til å avverge en klimakrise?» Ett svar kan være: Ved å forstå når og hvor klimatiltak settes i verk, hvilke effekter de har og hvordan folk oppfatter forskjellige typer løsninger på klimaproblemet. Det kan inkludere alt fra skogplanting til klimamanipulering som er blitt nevnt i dag.

Jeg vil nevne tre temaer rundt dette.

Les hele innlegget

 

Innlegg i høring om klimameldingen, Stortingets energi- og miljøkomité 14. mai:

Ærede komitemedlemmer,

Jeg heter Endre Tvinnereim og kommer fra Stein Rokkan senter for flerfaglig samfunnsforskning. Mitt spesialfelt er kvotehandelssystemer. Jeg vil forsøke å belyse to spørsmål i dag:

 • For det første, er det meningsfullt å kreve ekstrakutt i kvotebelagte sektorer? Halvparten av norske utslipp er dekket av EUs system med utslippstak og kvotehandel, og er derfor delvis utenfor vår rekkevidde.
 • Spørsmål nummer to: I hvor stor grad bør vi være redde for karbonlekkasje, det vil si, at utslipp ikke kuttes, men bare flyttes?

Les hele innlegget

 

Innlegg på dialogmøtet for videre satsing på norsk klimaforskning, Bergen, 12. januar 2012

«framtidas forskningsbehov, inkludert prioriteringer, organisering og rammebetingelser for forskningen. «

Endre Tvinnereim, Bergen Programme for Governance and Climate (BGC)

Jeg representerer en satsning på tverrfaglig klimaforskning mellom Uni-systemet, inkludert Rokkan-senteret, Bjerknessenteret, NHH-miljøet og UiB. Jeg vil si noe om prioriteringer først og fremst.

Erfaringen har vist at vitenskapelige kunnskap ikke fører til tilstrekkelig handling, men samtidig at klimatiltak dukker opp der man kanskje ikke skulle vente det.

For å møte klimaendringene er vi nødt til å forstå de mekanismene som fører til handling, eller barrierer mot handling. Vi trenger å vite mer om

 1. hvordan naturvitenskaplige funn formidles og forstås
 2. hvordan og hvor bra forskjellige virkemidler fungerer
 3. Og til slutt må vi vite mer om samfunnsmessige effekter, også effekter av klimatiltak

Grunnlagsdokumentet vi har fått utdelt har en rekke gode tanker om dette.

–        «Utvikling og implementering av virkemidler, tiltak og politikk for å redusere klimagassutslipp, og forskning for utslippsreduserende atferdsendringer» (19) . Her bør andre fagfelt enn økonomi også vektlegges (30) [psykologi, filosofi, etikk var nevnt, sosiologi, statsvitenskap, lingvistikk].

–        «Sammenhengen mellom ulike typer administrative og økonomiske virkemidler, inkludert barrierer og drivkrefter» (30),

–        Her er et godt eksempel EU sitt kvotehandelssystem, hvor også Norge er med, og hvordan det fører til adferdsendringer og organisatoriske endringer i bedrifter og forvaltning. [Det er få i Norge som forstår dette.]

–        «sammenlikning av virkemidler i ulike land” (31) og vekselvirkninger. Det er veldig viktig å forske på klimapolitikk i andre land fordi dette er et globalt problem, samtidig som norsk klimapolitikk er nokså atypisk.

 

To tanker til:

– Klimaforskningen skal til en viss grad være instrumentell – det har vært en kritikk. Men vi trenger også å forstå effekter av klimatiltak fordi forventede effekter kan være store barrierer, f.eks. mot utbygging av fornybar energi.

Og her er det et viktig poeng at institusjonelle og kulturelle faktorer ikke bare er ”rundingsbøyer” i løpet frem mot et nullutslippssamfunn. Institusjoner og kultur er faktisk en veldig viktig del av veien dit, siden vi ikke vet nøyaktig hvor vi skal, eller hvordan vi kommer oss dit.

– Hva bør nedprioriteres? Med fare for kjeft vil jeg si: internasjonale forhandlinger. Det har vært mye oppmerksomhet, men lite utvikling eller fremgang i disse samtalene. For det andre, og viktigere, så er det i stor grad innenlandske politiske, teknologiske, informasjonsmessige og psykologiske faktorer som begrenser klimahandling. Derfor må vi i større grad se på hva som foregår innad i hvert land, hver region eller by, og på bedrifts- og individnivå. For det fins faktisk mange klimatiltak rundt omkring, men få av de tiltakene vi ser kan forklares med konvensjonell teori.

Derfor bør vi, som sagt, ha en større vekt på samfunns- og humanvitenskapene, og vi bør i større grad sammenligne og evaluere faktiske virkemidler som allerede er satt i verk.

Om prosjektet

How does climate change influence individual attitudes, political processes and public administration? And what are the implications of climate change for theoretical development in the social sciences and humanities?

The Bergen Program for Governance and Climate (BGC) is a multidisciplinary research program aiming to study the relationship between climate change and society, as exemplified in the questions above. We address how societies deal with climate change both in terms of adaptation and mitigation. Relevant units of analysis are individuals, associations, firms, administrative structures and governments from the local to the supra-national level.

Participating partners and qualifications
The BGC is a cooperation between:

 • The University of Bergen,
 • The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH),
 • Institute for Research in Economics and Business Administration (SNF), and
 • Uni Research represented by Uni Rokkan Centre, Uni Bjerknes Centre and Uni Environment.

Researchers have their background in social sciences, economics and humanities, but will also include strong ties and interaction with natural scientists. More specifically, qualifications are based on research within several areas of relevance for governance when adapting society to climate challenges, both in terms of impact alleviation and policies to reduce greenhouse gas emissions. This involves research competence in climate and energy economics, political science, institutional and organisational change in the public sector, civil society and role of voluntary organizations, culture, ethnology and history, and anthropological and geographical studies of specific communities and population groups in Norway and other countries.

Activities

ICRG - Interdiciplinary climate research group gathering researchers from the natural sciences, social sciences and humanities every two weeks. Sample research questions are:

1. What are possible scenarios for global and regional temperatures if gas substitutes coal to various degrees, for example as a result of changing fuel prices or climate policy?

2. What are the costs and benefits of various geoengineering technologies? How are these likely to be distributed, and what are the ethical and legal implications? Is it legal for one country or individual to start a geoengineering project?

3. What are likely effects of climate change on agricultural production in Norway or other region/country?

Climps – Research group on climate, media, politics and society.

The Interdisciplinary climate research group at the Bergen Program for Governance and Climate meets every two weeks in the semester. The group includes the following researchers:

Senior Researcher Endre Tvinnereim manages the Bergen Programme on Governance and Climate. His main research interests are public opinion on climate change and national, sub-national, and supra-national regulation of greenhouse gas emissions. Tvinnereim previously worked as Senior Analyst and Editor for Carbon Markets Europe at Point Carbon. He has a PhD in Political Science from Harvard University (2005) and a BA in Political Science from Columbia University (1997).
Peter Andersen is Associate Profesor in Geography, teaching broad aspects of environmental management and development. His research interests are linked to food system dynamics and nutrition, primarily the changes in environment and agriculture in the developing world, in the Himalayan region as well as Africa.
Gisela Böhm is professor in psychology and head of the research group DICE-Lab (Decision, Intuition, Consciousness, and Emotion) at the University of Bergen (Norway). Her research centers on environmental risk perception, with a focus on the role of mental models, moral judgment, and emotional reactions in subjective risk evaluations.
Gisle Andersen is a PhD Candidate, Department of Sociology.
 • Sociology of knowledge, Political sociology
 • The use of expert knowledge in the policy process and in parliamentary debates. The development of Norwegian environmental policy since 1945 and environmental conflicts related to the Norwegian petroleum industry.
Jerry Tjiputra use numerical climate model to study the marine biogeochemical cycle and how they with the climate under present and past climates. He also explores how future climate prediction is influenced by these complex interactions and feedback processes.

Current affiliations: Uni Bjerknes Centre, Center for Climate Dynamics and Geophysical Institute, UiB.

Ivar Gaasland has a PhD in Economics from the University of Bergen, 2010, and is currently a post doc at the Department of Economics. His main research interests are food and resource economics and numerical modelling.
Camille Li is Associate Professor at the Geophysical Institute, University of Bergen (2012- ). She has a Phd in Atmospheric Sciences from the University of Washington, Seattle, USA, 2007
Her research is concerned with the large scale dynamics of the atmosphere and how its interactions with other components of the climate system (ocean, sea ice, land ice) drive climate variability over a wide range of time scales.
Martin Miles is research scientist at Uni Research / Bjerknes Centre for Climate Research, and is also affiliated with the Department of Geography (University of Bergen) and the University of Colorado, Boulder, USA. His research interests are natural climate variability, statistical methods, and future climate change in the Arctic and Norway. He has a PhD from the University of Colorado.
Lise H. Rykkja is Post doc at the University of Bergen, Department of administration and organization theory and Senior Researcher at the Uni Rokkan Centre. Her research concentrates on the development of public administration, governance and public policies, more specifically oriented towards risk regulation and crisis management within the public sector and organizing for internal security and safety. She is currently employed in a research project funded by the European Community’s 7th Framework Programme: COCOPS – Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future.

Meetings 2014:

2014 Who What
10 April   Discussion of new calls

Presentation of the funded TRACKS project

30 April Johannes Mauritzen, NHH Explaining price developments in the solar photovoltaics market
15 May   Funding opportunities. NOTE: At GFI, Allegaten
     
6 June Chantal Pacteau (CNRS, Paris) Towards more resilient cities. NOTE: HF room 217 at 11-12.
13 June Håvard Haarstad (Dept. of Geography, UiB) A human geographical approach to energy transitions
24 Sept All University of Bergen climate and energy strategy discussion
15 Oct Stephan Lewandowsky (Psychology, U. Bristol) Public opinion on climate change: Current directions and major questions
     

Meetings are held on the 9th floor of Lauritz Meltzers hus, Fosswinckels gate 6, unless otherwise indicated.

Meetings 2013:

2013 Who What
10 Jan Mathew Reeve Interdisciplinary Bangladesh project: A proposal
24 Jan All KLIMAPRO pilot proposals
7 Feb All KLIMAPRO pilot proposals
21 Feb Jerry Tjiputra, UiB Stratospheric geongineering impact on future climate and global biogeochemistry
7 Mar Grant McDermott, NHH Recon Hub
21 Mar Sandra Zicus, U. Tasmania How does the use of the English language to communicate internationally about global environmental issues affect the perceptions of people in non-English speaking countries towards these issues?
11 Apr    
26-27 Apr Jon Krosnick, Stanford Climate change and public opinion.
16 May Edvard Hviding, UiB Challenges of Climate and Policy in the Pacific Islands: The EU-funded ECOPAS Project
30 May    

Unless otherwise indicated, meetings are at 12 in the corner meeting room of the Rokkan Centre, Nygårdsgaten 15, 6th floor