Tjenester for psykisk udviklingshæmmede

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.07.99 - 30.09.03

Om prosjektet

Velfærdsstatens tjenester ydes overfor en række grupper af omsorgsmodtagere. En af de mindre og afgrænsbare grupper af disse modtagere består af psykisk udviklingshæmmede. Disse er karakteriseret ved en usædvanlig stor grad af afhængighed af offentlige tjenester. Og et andet karakteristisk træk er, at de ikke er domineret af et køn, heller ikke på tjenesteydersiden. Disse to karakteristika ved de udviklingshæmmede adskiller dem fra ældre, som udgør den mest omfangsrige gruppe af offentlige omsorgsmodtagere og giver specielle muligheder for at få indsigt i betydningen af magt og køn i omsorgstjenestefunktionen. Projektets centrale spørgsmål vil dreje sig om, hvad der karakteriserer de erfaringer, som er knyttet til at yde tjenester for psykisk udviklingshæmmede. Empirisk vil projektet basere sig først og fremmest på kvalitative data fra deltagende observation samt interview med tjenesteydere i nogle få udvalgte bofællesskaber på Vestlandet. Bofællesskaberne vil blive udvalgt på en sådan måde, at de repræsenterer forskelle med hensyn til kønsfordeling, alder samt måden tjenesterne er organisert på. Men i tillæg til denne case-studie-del vil også et klagesagsmateriale, der især handler om klager over støttekontakter for psykisk udviklingshæmmede, blive inddraget. I projektet vil således anvendes forskellige metoder og empiriske materialer til at belyse tjenesteyderfunktionen i forhold til psykisk udviklingshæmmede.